Bezpečnost

prosíme, ověřte si vždy telefonicky zda jsou v místě klimatické podmínky
 vhodné pro vstup na aktivity (déšť, silný vítr,...)

Bezpečnostní standardy Gm5 Adventure & Adrenaline education centre

 • V adrenalinových programech ( Slanění, Lanové aktivity, Barmský most… ) používáme atestovaný materiál ( U.I.A.A. ).
 • Všechny aktivity jsou testovány lektorským týmem a podřízeny bezpečnostním standardům, motivovaných zásadami Outward Bound.
 • Odborní lektoři jsou nositeli akreditovaných licencí v oblasti jejich specializace
 • Lektorský tým absolvoval kurzy první pomoci, vedoucí programu je absolventem licenčního semináře ZdrSEM www.zdrsem.cz
 • Lektor má k dispozici osobní balíček první pomoci, zázemí kurzu disponuje vybavenou expediční lékárnu
 • Míra zapojení účastníka je posuzována individuálně, na základě poskytnuté osobní anamnézy (viz. zdravotní dotazník), aktuálního stavu účastníka
 • Dobrovolnost zapojení účastníka je prezentována jako základní předpoklad úspěšnosti programu
   

Provozní řád ZFP Aktivity PARK

Obecná část

Provozovatelem Lanového parku je
Gm5, s.r.o.
Perná 133
Perná 69186
IČO 26953048

Lanový park „ZFP“ obsahuje:

 • 11 vysokých lanových překážek
 • 3 nízké tréninkové lanové překážky

Vstup na překážky lanového parku je možný pouze

 • v provozní době a po zakoupení vstupenky na recepci
 • po proškolení a se souhlasem instruktora lanového centra
 • v pevné sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení

Každý návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě, ani jiným osobám pohybujícím se v lanovém parku.

V lanovém parku je zakázáno kouřit a konzumovat alkohol a drogy před a během programu.

Účastník programu v lanovém parku je povinen dodržovat pokyny instruktora.

Za mladistvé návštěvníky lanového parku odpovídají jejich odpovědní zástupci.

Provozovatel má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují provozní řád, pravidla bezpečnosti či pokyny pracovníků lanového parku.

Za volně odložené věci provozovatel neručí.

Vstup se psy a jinými zvířaty na překážky je přísně zakázáno.

V areálu lanového parku je nutné dodržovat čistotu a pořádek.

Provozní doba - viz kontakt

prosíme, ověřte si vždy telefonicky zda jsou v místě klimatické podmínky vhodné pro vstup na aktivity (déšť, silný vítr,...)

Bezpečnostní zásady pro vysoké lanové překážky

Lanový park má jednu trasu vysokých lanových překážek o obtížnosti – „těžká“. Překážky jsou za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu na jejichž konci je lanovka s dojezdem na plošinu. Bezpečnost účastníků je zajištěna systémem jistících lan, na které se účastníci jistí pomocí horolezeckého vybavení dle pokynu instruktora.

Vstup na překážky lanového parku je možný pouze v provozní době po zakoupení vstupenky, po proškolení a se souhlasem instruktora lanového centra.

Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady

 • Minimální výška - 140 cm
 • Minimální věk - 13 let
 • Maximální váha - 120 kg

Program nedoporučujeme:

 • těhotným ženám
 • osobám se srdeční vadou
 • osobám, které prodělaly poranění páteře
 • a ostatním osobám, kterým by absolvování vysokých lanových překážek dle vlastního zvážení mohlo zhoršit zdravotní stav

Délka programu je cca 1 – 1,5 hod a skládá se z:

 • oblékání úvazku
 • školení a tréninku správné a bezpečné techniky jištění
 • samotného absolvování trasy

Účastníci mladší 18 ti let musí být doprovázeni dospělým. Jeden dospělý může dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18ti let nebo max. 3 účastníky mladší 15ti let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při přejišťování.

Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:

 • zvládnout a demonstrovat správnou techniku jištění dříve než opustí tréninkové překážky
 • před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit za bezpečnostní (červeně označená) ocelová lana.
 • poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!!!
 • povolený počet osob na jedné překážce je 1 osoba a na plošince mohou být maximálně 3 osoby
 • používat celotělový zachycovací postroj, jistící sadu s dvěmi karabinami a kladkou

Na program je nutné se připravit:

 • dlouhé vlasy musí být stáhnuty vzadu do culíku a schované pod čepicí, bundou, tričkem apod., aby nedošlo k zachycení do kladky
 • povolená je pouze pevná sportovní obuv (ne boty s podpatky, nazouváky apod.), která nespadne z nohy
 • volné oblečení a nevhodné doplňky (šátky, šály, kravaty) musí být zastrčené nebo upravené tak, aby nedošlo k jeho zachycení do kladky nebo jistícího zařízení
 • ze všech kapes vytáhnout obsah, který může vypadnout a zranit účastníky dole
 • sundat prstýnky, velké náušnice, náramky, řetízky – vyhnete se tak zranění, jejich zničení nebo ztrátě

Návštěvníci jsou povinni oznámit pracovníkovi lanového parku, že mají u sebe cenné věci, které je nutné uschovat. Za poplatek je mohou uschovat instruktorské boudě lanového parku. Za volně odložené věci provozovatel neručí.

 

 

Legendární motorest je zpět - Motorest Naháč - D1, exit 29B
Vánoční večírky s programem
Baby-friendly-hotel.cz, dovolená s dětmi

 

GIVE ME 5

© 2019
ZFP Aktivity PARK
Hotel Akademie